bg_flag
uk_flag

Избор на корони


Overview
 

За контакти:

Асеновград
бул. България 73
тел.:(0331) 68390
факс: (0331) 64048
GSM: 088 9308371


geomabg@abv.bg

Серия

Скали - видове и характеристики

14
Много твърди, финозърнести, неабразивни, джаспилити, кварцити
10 - 12
Много твърди – плътни, малко абразивни, финозърнести, гранити, риолити, кварцити 
9
Твърди – плътни, малко абразивни, гнайс, гранит, диорит, финозърнест
8
Твърди, малко до средно абразивни, вулканити, гранити, пегматити, средно до финозърнести
6
Средно твърди, абразивни, плътни до средно натрошени, средно до едрозърнести
4
Средно меки абразивни доломити, изветрели гранити
2 - 3
Много абразивни, напукани конгломерати, пясъчници, варовици

 

При много твърди напукани и натрошени скали трябва да се избират матрици с ниски номера – 2, 3, 4!

 

 
Най добрите корони за вашите пари!